Number of the records: 1  

Comment tirer parti de ľavis 2/13 de la Cour de ľUnion européenne sur ľadhésion à la Convention européenne des droits de ľhomme

 1. Main entry-name Malenovský, Jiří, 1950- (author)
  Title statementComment tirer parti de ľavis 2/13 de la Cour de ľUnion européenne sur ľadhésion à la Convention européenne des droits de ľhomme
  Translated titleJaký prospěch z posudku 2/13 Evropského soudního dvora o přistoupení k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
  In Revue Générale de Droit International Public. - Tome 119, (2015), n. 4, s. 705-742
  Subj. Headings Evropská unie
  Evropský soud pro lidská práva
  Komunitární právo
  Mezinárodní právo
  Mírové operace
  Právo Evropské unie
  Odpovědnost státu
  Soudní dvůr Evropské unie
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryFrancie
  LanguageFrench
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.