Number of the records: 1  

Působení judikatury ESLP na národní právní řády

 1. Main entry-name Petrov, Jan, 1981- (author)
  Title statementPůsobení judikatury ESLP na národní právní řády : role vnitrostátních orgánů
  AnnotationČlánek se zabývá dopadem judikatury ESLP na národní právní řády. Text je strukturován do tří částí. První část se týká inter partes závaznosti štrasburské judikatury a výkonu rozsudků ESLP ve smyslu čl. 46 Úmluvy. V rámci první části článku je též poukázáno na proceduru tzv. pilotních rozsudků, která významným způsobem proměnila přístup ESLP k opakujícím se případům majícím původ ve strukturálních problémech některého z právních systémů smluvního státu Úmluvy. Druhá část se věnuje otázce efektu res interpretata a normativnímu působení rozsudků vydaných v řízeních proti jiným státům. Třetí část článku slučuje oba procesy působení judikatury ESLP a sestavuje model procesu vnitrostátního působení judikatury ESLP, přičemž ukazuje, že vnitrostátní orgány jsou klíčovými aktéry implementace štrasburské judikatury. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 310/05.
  In Jurisprudence. - Roč. 25, (2016), č. 1, s. 21-29
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 310/05
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Judikatura ESLP
  Pilotní rozsudek ESLP
  Závaznost rozhodnutí
  Vnitrostátní právo
  Interpretace práva
  Res interpretata
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.