Number of the records: 1  

Ústavní soud České republiky: efektivní trestní řízení a právo oznamovatele na účinné vyšetřování (obchodování s lidmi)

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementÚstavní soud České republiky: efektivní trestní řízení a právo oznamovatele na účinné vyšetřování (obchodování s lidmi) : nález ÚS z 16. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 3626/13
  AnnotationTrestní řízení představuje toliko vztah mezi pachatelem a státem; není ústavně zaručeno právo třetí osoby, aby jiná osoba byla stíhána a odsouzena. Nelze však pominout, že je povinností státu zajistit ochranu základních práv, a to i prostřednictvím efektivního trestního řízení. Na postup orgánů činných v trestním řízení je přitom třeba klást různé nároky dle závažnosti zásahu do práv a svobod poškozeného (vůči němu spáchaného trestného činu). Zásadu subsidiarity trestní represe dle § 12 odst. 2 TrZ pak nelze chápat tak, že by umožňovala orgánům činným v trestním řízení přehlížet trestnou činnost, jež má rovněž soukromoprávní rozměr a připadá v úvahu, že se oběti trestné činnosti mohou domáhat náhrady škody či jiných plnění cestou civilního procesu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 3626/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2013, sp. zn. I. ÚS 2886/13; nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1565/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 2064/10.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 15 (2016), č. 2, s. 46-48
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3626/13
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2886/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1565/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2064/10
  Trestní řízení
  Právo na účinné vyšetřování
  Orgány činné v trestním řízení
  Odložení trestní věci
  Pracovní spory
  Mzda
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.