Number of the records: 1  

Postavenie poškodeného v trestnom konaní proti právnickým osobám

 1. Main entry-name Klesniaková, Jana, (author)
  Title statementPostavenie poškodeného v trestnom konaní proti právnickým osobám
  AnnotationZákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, zakotvil s účinností od 1. 1. 2012 do českého trestního řádu možnost vedle osob fyzických vyvozovat trestní odpovědnost i vůči osobám právnickým jako umělým entitám. Uvedený krok českého zákonodárce přinesl převratné a významné procesní změny i pro osoby poškozené jejich protiprávní činností. Autorka se proto zaměřuje na pozitiva i problematické momenty zavedení trestné odpovědnosti právnických osob z pohledu postavení poškozených trestnou činností právnických osob. Klade důraz především na zajímavá procesní specifika uplatňování peněžních nároků poškozených a rozhodování o nich v trestním řízení proti právnickým osobám. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 1998, sp. zn. III. ÚS 350/03.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 15 (2016), č. 1, s. 12-19
  Subj. Headings Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 350/03
  Trestní odpovědnost právnických osob
  Trestní řízení proti právnickým osobám
  Poškození
  Právní zájem
  Trestní stíhání
  Trestné činy
  Restorativní justice
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.