Number of the records: 1  

Dohled v soustavě státního zastupitelství

 1. Main entry-name Růžička, Miroslav, 1958- (author)
  Title statementDohled v soustavě státního zastupitelství
  AnnotationTématem článku je institut dohledu vykonávaný v soustavě státního zastupitelství v nejrůznějších souvislostech. Autor se zabývá historickými souvislostmi dohledu, vztahem dohledu a dozoru, vnějším dohledem, vnitřním dohledem, podněty k výkonu dohledu, jeho obligatorností či fakultativností a dohledem de lege ferenda. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1565/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2007, sp. zn. IV. ÚS 264/06; nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 17/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2013, sp. zn. I. ÚS 2886/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2008, sp. zn. III. ÚS 1506/07.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 13, (2015), č. 6, s. 14-25
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1565/14
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 264/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/10
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2886/13
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1506/07
  Dohledová činnost
  Právo na účinné vyšetřování
  Státní zastupitelství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1