Number of the records: 1  

Problematika technických norem z pohledu právního řádu

 1. Main entry-name Osina, Petr, 1975- (author)
  Title statementProblematika technických norem z pohledu právního řádu
  Another responsib. Pejzl, Jaroslav, (author)
  AnnotationTechnické normy poskytují obecný rámec pravidel chování pro užití technických požadavků v lidské činnosti. Tradiční otázkou je problematika závaznosti českých technických norem, která je poměrně jednotným způsobem řešena zejména v judikatuře českých soudů. Vede se diskuze nad tím, zda by měla být technická norma bezplatně a veřejně dostupná. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 40/08.
  In Právní rozhledy. - Roč. 23, (2015), č. 23-24, s. 822-826
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/08
  Technické normy
  Právní aspekty
  Judikatura
  Přístup k informacím
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.