Number of the records: 1  

Princip omezené důvěry v dopravě na pozemních komunikacích

 1. Main entry-name Polcar, Miroslav (author)
  Title statementPrincip omezené důvěry v dopravě na pozemních komunikacích
  AnnotationTématem článku je provoz na pozemních komunikacích a podstata dopravních nehod včetně aspektu zavinění a trestních následků nehod. U dopravních nehod je třeba zavinění, na druhou stranu je možné aplikovat i princip omezené důvěry a princip sekundární odpovědnosti. Autor reaguje na aktuální vážný problém, který se v provozu objevuje - motocyklisté se svým často riskantním a nebezpečným stylem jízdy, kteří se stávají účastníky těžkých dopravních nehod. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 2278/07.
  In Trestní právo. - Roč. 19, (2015), č. 4, s. 4-16
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2278/07
  Provoz na pozemních komunikacích
  Pravidla provozu na pozemních komunikacích
  Dopravní nehody
  Trestné činy proti životu
  Trestné činy proti zdraví
  Trestné činy obecně nebezpečné
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.