Number of the records: 1  

Jak na bezplatnou právní pomoc?

 1. Main entry-name Kramer, Jaroslav, (author)
  Title statementJak na bezplatnou právní pomoc?
  AnnotationPrávní rádce oslovil právníky a organizace napříč profesemi s otázkou, zda je potřeba změnit systém bezplatné právní pomoci. I když norma nepatří k prioritám resortu, málokteré téma vyvolává tak rozporuplné reakce. Vyjádřil se i soudce Ústavního soudu David Uhlíř: "Soudím, že hlavní těžiště takovéto právní pomoci musí být na advokacii nebo na advokátech pracujících prostřednictvím některých nevládních organizací. Pokud budou právní pomoc poskytovat jiné subjekty, bude stát nucen řešit novátorským způsobem u těchto jiných subjektů problémy mlčenlivosti, kvalifikace, kárné odpovědnosti a majetkové odpovědnosti za poskytnuté právní služby, přičemž tyto problémy má advokacie systémově vyřešeny po staletí."
  In Právní rádce. - Roč. 23, (2015), č. 10, s. 8-10
  Subj. Headings Uhlíř, David,
  Ústavní soud 2015
  Soudci Ústavního soudu
  Právní pomoc
  Právní poradenství
  Advokacie
  Advokáti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.