Number of the records: 1  

Right to life

 1. Title statementRight to life : Lambert v. France (Application No. 46043/14)
  Translated titlePrávo na život: komentář rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Lambert proti Francii (stížnost č. 46043/14)
  In European human rights. - 2015, no. 5, s. 530-534
  Subj. Headings Právo na život
  Umírající
  Pozitivní závazky
  Právo na ochranu soukromí
  Právo na rodinný život
  Evropský soud pro lidská práva
  Francie
  Podmínky přijatelnosti
  Příbuzenství
  Eutanazie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1