Number of the records: 1  

Princip proporcionality a jeho uplatnění v daních - vybrané poznámky z jurisprudence a komparatistiky

 1. Main entry-name Landgráf, Roman (author)
  Title statementPrincip proporcionality a jeho uplatnění v daních - vybrané poznámky z jurisprudence a komparatistiky
  AnnotationPři řešení různých aplikačních a výkladových, ale i ryze praktických či naopak čistě teoretických otázek spojených s daňovým právem se jen velmi obtížně můžeme vyhnout otázce, o čem vlastně ve své nejniternější hmotně-právní podstatě je ono daňové řízení, a jaké jsou pak z toho plynoucí důsledky pro řešení konkrétních situací, zejména pak v případě sporu, tj. nesouhlasu s postupem správce daně. I výběr daní musí v moderním demokratickém, materiálně právním státě probíhat v souladu s mnohými právními principy (či zásadami), mezi které doktrína i judikatura již dávno na jedno z předních míst řadí zásadu proporcionality. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 16/98; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96; nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 61/04; nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02; nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/08; nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 703/06; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2011, sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11; nález Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2003, sp. zn. I. ÚS 671/01.
  In Daně a finance. - Roč. 23, (2015), č. 3, s. 26-35
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 61/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 703/06
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 33/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 671/01
  Princip proporcionality
  Daňové řízení
  Daně
  Mezinárodní právo
  Komunitární právo
  Základní práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.