Number of the records: 1  

Přezkum obecně závazných vyhlášek obcí a princip proporcionality

 1. Main entry-name Broz, Jan, (author)
  Title statementPřezkum obecně závazných vyhlášek obcí a princip proporcionality
  AnnotationPřístup Ústavního soudu k přezkumu obecně závazných vyhlášek obcí prodělal v posledních deseti letech několik důležitých změn. Autor ve svém článku dokládá, že významnou úlohu nemá pouze změna v nahlížení na povahu obecně závazných vyhlášek, jak bývá zpravidla tvrzeno, ale taktéž dílčí změny v metodologii jejich přezkumu. Vychází přitom z teze, že ačkoliv rozšíření možností obecní normotvorby je v souladu s ústavním právem na územní samosprávu, realizace tohoto práva nemůže ospravedlnit případný protiústavní zásah do základních práv jednotlivce. Proto argumentuje tím, že rozšíření oblastí pro obecní normotvorbu by mělo být doprovázeno změnou tzv. testu čtyř kroků, jež by měla spočívat především v přezkumu napadených vyhlášek klasickým testem proporcionality tak, jak Ústavní soud činí v případě přezkumu zákonů, namísto dnes užívaného testu nerozumnosti. Takováto změna by na jedné straně umožnila ospravedlnitelnou extenzi normotvorné pravomoci obcí, na druhé straně by však zajistila ochranu základních práv jednotlivců. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/93; nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 18/94; nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 7/97; nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 17/97; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 49/93; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 27/93; nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 1998, sp. zn. Pl. ÚS 38/97; nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02; nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 14/93; nález Ústavního soudu ze dne 19. 5. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 4/98; nález Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 49/03; nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 29/95; nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 41/95; nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 44/95; nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 42/95; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 1/96; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 45/95; nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 43/95; nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/03; nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 38/93; nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 8/93; nález Ústavního soudu ze dne 25. 8. 1998, sp. zn. Pl. ÚS 14/98; nález Ústavního soudu ze dne 16. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 15/97; nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 19/12; nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 43/93; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 63/04; nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 62/04; nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 41/04; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 27/04; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 32/05; nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 22/06; nález Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 20/06; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 57/05; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 35/13; nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06; nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 28/09; nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 39/10; nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 19/11; nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04; nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 13/09; nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 11/09.
  In Právník. - Roč. 154, (2015), č. 10, s. 821-842
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 49/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 49/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 41/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 63/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 62/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 41/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/05
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 22/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 20/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 57/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 39/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 69/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 11/09
  Obecně závazné vyhlášky
  Ústavní přezkum
  Princip proporcionality
  Územní samospráva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.