Number of the records: 1  

AD: "K návrhu (a o návrhu) pripravovaného Civilného sporového poriadku"

 1. Main entry-name Kotrecová, Alexandra (author)
  Title statementAD: "K návrhu (a o návrhu) pripravovaného Civilného sporového poriadku"
  AnnotationAutorka reaguje na článek uveřejněný v čísle 10/2014 Justičné revue (Tóth-Vaňo, Peter: K návrhu (a o návrhu) pripravovaného Civilného sporového poriadku), ve kterém autor přiblížil základní východiska pro civilně procesní kodexy v rámci rekodifikace civilního práva procesního. Autorka se pokouší nejen reagovat na kritická vyjádření a odstranit pochybnosti o případném negativním dopadu, ale i představit konkrétně některé instituty civilního práva procesního. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1554/08.
  In Justičná revue. - Roč. 67, (2015), č. 6-7, s. 830-842
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1554/08
  Civilní právo
  Procesní právo
  Občanský soudní řád
  Civilní sporné řízení
  Právní jistota
  Precedenty
  Přípustnost dovolání
  Řízení u dovolacího soudu
  Přerušení řízení
  Předběžné opatření
  Odpůrčí právo
  Slovenské právo
  Slovensko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.