Number of the records: 1  

Společnost s ručením omezeným. Právo na informace

 1. Title statementSpolečnost s ručením omezeným. Právo na informace : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2014, sp. zn. 29 Cdo 2189/2012
  AnnotationPrávní věta: Účelem práva na informace o záležitostech společnosti, jakož i práva nahlížet do dokladů společnosti (§ 122 odst. 2 obch. zák.), je umožnit společníku plně realizovat právo podílet se na řízení společnosti s ručením omezeným a kontrole její činnosti podle § 122 odst. 1 obch. zák. Zanikne-li společníku účast ve společnosti s ručením omezeným, nemá nadále právo nahlížet do dokladů společnosti podle § 122 odst. 2 obch. zák. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 560/08.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 19, (2015), č. 7, s. 532-537
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 560/08
  Společnosti s ručením omezeným
  Právo na informace
  Přístup k informacím
  Společník
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1