Number of the records: 1  

Odpovědnost státu za průtahy v rozvodovém řízení

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementOdpovědnost státu za průtahy v rozvodovém řízení : nález ÚS z 9. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 1822/14
  AnnotationRozvodové řízení trvalo celkem sedm let. Značná část délky řízení byla způsobena chováním žalovaného, který podával řadu nedůvodných návrhů a kvůli němuž musela být odročována jednání. To je faktor, který svědčí o zvýšené procesní složitosti rozvodového řízení. Avšak soudy mají obecnou povinnost zajistit, aby jednání jiných osob nevedlo k porušování práv stěžovatele na přiměřenou délku řízení. Jde o součást pozitivních závazků státu ochránit osoby před porušeními jejich práv ze strany třetích soukromých osob. V situaci, ve které je celková délka řízení nepřiměřená, či její nepřiměřenost bezprostředně hrozí, je povinností soudů jednat se zvláštní pečlivostí a přijmout takové kroky, které od nich lze rozumně očekávat, aby nadměrné délce zabránily. Od obecných soudů nelze samozřejmě očekávat, aby některé straně řízení upíraly procesní práva, která jí náleží. Avšak lze očekávat, že případné procesní námitky budou vyřizovat se zvýšenou rychlostí a soudy budou vystupovat důrazně vůči té straně řízení, která zjevně pouze zneužívá svých procesních práv. Rovněž je možno od nich rozumně očekávat zkrácení běžných časových úseků mezi jednotlivými úkony. Komentář: K nálezu uplatnil odlišné stanovisko soudce Ludvík David, který se zřetelem ke konkrétním okolnostem věci nepovažoval délku řízení o rozvod manželství ani za excesivní, ani za přičitatelnou k tíži státu; stěžovatelce tak neměl vzniknout nárok na odškodnění dle OdpŠk. [celý text]
  In Soudní rozhledy. - Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 257
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1822/14
  Průtahy v soudním řízení
  Rozvodové řízení
  Odpovědnost státu
  Odškodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.