Number of the records: 1  

Jak poznat predatorní ceny?

 1. Main entry-name Kuča, Viktor, (author)
  Title statementJak poznat predatorní ceny?
  AnnotationSoutěžní právo zakazuje uplatňování podnákladových neboli predatorních cen. Za stručnou dikcí zákona o ochraně hospodářské soutěže se skrývá složitá, ale zajímavá problematika. V české odborné literatuře jí však zatím byla věnována omezená pozornost. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. II. ÚS 192/05.
  In Právní rozhledy. - Roč. 23, (2015), č. 15-16, s. 528-532
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 192/05
  Soutěžní právo
  Predatorní ceny
  Nepřiměřeně nízké ceny
  Ochrana hospodářské soutěže
  Konkurence
  Narušení hospodářské soutěže
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1