Number of the records: 1  

Analýza klíčové judikatury v oblasti solární energetiky s důrazem na finančněprávní aspekty

 1. Main entry-name Němec, Jan, (author)
  Title statementAnalýza klíčové judikatury v oblasti solární energetiky s důrazem na finančněprávní aspekty
  AnnotationAutor se zaměřuje na judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu ČR týkající se fotovoltaiky, respektive zavedení solárního obvodu. Věnuje se třem judikátům, které považuje za klíčové, a soustředí se zejména na finančněprávní aspekty dané problematiky. Stěžejní judikáty: nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11; usnesení Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 1 Afs 76/2013-57; nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 2216/14. Odkazy na další judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 9/08; nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93; nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 36/93; nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 5/95; nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/96; nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 15/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. II. ÚS 1273/14; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS 261/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 260/15.
  In Daně a finance. - Roč. 23, (2015), č. 2, s. 20-27
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/11
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2216/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/02
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1273/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 20/05
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 261/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 260/15
  Solární elektrárny
  Finančněprávní vztahy
  Judikatura
  Nejvyšší správní soud
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1