Number of the records: 1  

Důsledky procesních úkonů v řízeních přerušených konkursem

 1. Main entry-name Majchrák, Michal, (author)
  Title statementDůsledky procesních úkonů v řízeních přerušených konkursem
  AnnotationAčkoliv právní úprava týkající se přerušených soudních řízení obsažená v ustanovení § 263 insolvenčního zákona působí poměrně jasně a komplexně, lze se v praxi setkat s několika problematickými situacemi. Podstatným totiž je, že k přerušení soudního řízení dochází ze zákona (prohlášením konkursu na majetek dlužníka), bez zřetele k tomu, zda soud o prohlášení konkursu na majetek účastníka řízení věděl nebo ne. S ohledem na tuto skutečnost pak může v praxi dojít k nechtěným situacím. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2012, sp. zn. IV. ÚS 235/12.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2015, č. 6, s. 31-37
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 235/12
  Procesní právo
  Přerušení řízení
  Konkurz
  Soudní rozhodnutí
  Pokračování v řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.