Number of the records: 1  

Udělování souhlasu s právním jednáním za nezletilého v řízení o pozůstalosti

 1. Main entry-name Muzikář, Martin, (author)
  Title statementUdělování souhlasu s právním jednáním za nezletilého v řízení o pozůstalosti
  Another responsib. Svoboda, Jiří, 1967- (author)
  AnnotationPrávní úprava poskytuje v řízení o pozůstalosti nezletilým, kteří nenabyli plné svéprávnosti, zvýšenou právní ochranu. Tato ochrana spočívá mimo jiné v tom, že některá právní jednání, která za nezletilého činí osoba jej zastupující, podléhají schválení opatrovnického soudu. V souvislosti s tím vzniká řada procesních otázek. Autoři v článku zachycují jednotlivé případy, ve kterých je a ve kterých není třeba činnosti opatrovnického soudu v řízení o pozůstalosti. Vzhledem k tomu, že se v takovýchto případech rozhoduje o právech a povinnostech nezletilého dítěte, je třeba mít tuto hodnotu na paměti a postupovat s ohledem na jeho nejlepší zájem. V textu uvedená judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3304/13.
  In Ad Notam. - Roč. 21, (2015), č. 3, s. 7-13
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3304/13
  Nezletilé děti
  Nejlepší zájem dítěte
  Opatrovnické řízení
  Řízení o pozůstalosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.