Number of the records: 1  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. 5 Tdo 937/2014

 1. Title statementUsnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. 5 Tdo 937/2014
  AnnotationPrávní věta: Veřejnou dražbou ve smyslu § 258 odst. 1 tr. zákoníku se rozumí jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání. Takovou veřejnou dražbou je za splnění uvedených podmínek i dražba prováděná elektronicky. V textu je zmíněna judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 889/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 359/05.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 67, (2015), č. 3, s. 145-151
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 889/09
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 359/05
  Veřejná dražba
  Pletichy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1