Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2543/13

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2543/13 : datum rozhodnutí: 24. 2. 2015
  Varying form of titleNález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2429/14 : datum rozhodnutí: 14. 5. 2015 [správný název]
  NoteV názvu článku je uveden chybný nález ÚS. Správný název: Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2429/14: datum rozhodnutí: 14. 5. 2015.
  AnnotationSdělováním díla veřejnosti ve smyslu autorského zákona není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování. Při zkoumání, zda došlo k šíření autorského díla, nelze opominout zjistit rozsah "veřejnosti" takového sdělování díla, jakož i to, jakým způsobem je dílo veřejností vnímáno. To vyžaduje zhodnocení povahy provozovny, ve které k produkci díla dochází, což je nezbytné z hlediska objasnění otázky, jak taková produkce mohla působit příznivě ve prospěch přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 2186/14; nález Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. II. ÚS 3076/13.
  In Jurisprudence. - Roč. 24, (2015), č. 3, s. 50-51
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2429/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2186/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3076/13
  Autorské právo
  Autorské dílo
  Provozování rozhlasového a televizního vysílání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.