Number of the records: 1  

Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend

 1. Main entry-name Borsík, Daniel, (author)
  Title statementPéče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku bez legend
  AnnotationJádrem článku je vypracování teorie péče řádného hospodáře, ve které při vzniku škody v důsledku porušení povinností řádného hospodáře vystupuje pravidlo podnikatelského úsudku jako exkulpační důvod spočívající v prokázání dobré víry. Vysvětlení tohoto posunu v obchodněprávní odpovědnosti vychází z analýzy a komparace vzorového práva amerického státu Delaware, starého českého obchodního práva a nové soukromoprávní úpravy. V každém z těchto okruhů se zkoumají povinnosti péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku a související aspekty omezení nebo vyloučení práva na náhradu škody při porušení povinností členem orgánu. Související judikatura Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 112/01.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 7 (2015), č. 7-8, s. 193-205
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 112/01
  Péče řádného hospodáře
  Americké právo
  Náhrada škody
  Obchodní korporace
  Obchodní právo
  Zákon o obchodních korporacích
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1