Number of the records: 1  

Zápis duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností z hľadiska súdnej praxe

 1. Main entry-name Jakubáč, Róbert, (author)
  Title statementZápis duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností z hľadiska súdnej praxe
  AnnotationAutor předkládá ucelený pohled na problematiku zápisu duplicity vlastnictví v katastru nemovitostí a na důsledky takového zápisu. V rámci výkladu o možnostech odstranění zápisu duplicity vlastnictví v katastru poukazuje na negativní stránky jednotlivých, do úvahy přicházejících postupů. Pozornost věnuje také otázce oprávnění správce převést nemovitost úpadce, u které je v katastru vyznačená poznámka duplicity. Autor se taktéž vyjadřuje k návrhu právní úpravy, která připouští možnost odstranění zápisu duplicity vlastnictví v katastru v rámci opravy chyby v katastrálním operátu. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 27. 5. 1998, sp. zn. Pl. ÚS 34/97.
  In Justičná revue. - Roč. 67, (2015), č. 2, s. 187-193
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/97
  Zápis do katastru nemovitostí
  Zápis vlastnických práv
  Vlastnictví nemovitostí
  Duplicita vlastnictví
  Slovenské právo
  Slovensko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.