Number of the records: 1  

Všeobecnost obsahu je ideálním, typickým a podstatným znakem zákona

 1. Main entry-name Kolman, Petr, (author)
  Title statementVšeobecnost obsahu je ideálním, typickým a podstatným znakem zákona
  AnnotationPředložený článek se zabývá aktuální otázkou navrhovaného sloučení dvou příspěvkových organizací města Brna, a to Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace se sídlem Brno, Polní 3 a Úrazové nemocnice v Brně se sídlem Brno, Ponávka 6. Hlavní řešenou výzkumnou otázkou je sloučení citovaných nemocnic ve vztahu k zákonu č. 485/2008 Sb., o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách, a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Jde o velice netradiční tematiku, svým významem přesahující hranice města Brna. Jistá až kurióznost tématu plyne z existence speciálního zákona č. 485/2008 Sb. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 55/2000; nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04; nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08; nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 1710/07; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97.
  In Právní rádce. - Roč. 23, (2015), č. 6, s. 62-64
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 55/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/08
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1710/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Právní teorie
  Veřejná správa
  Právní normy
  Správní akty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1