Number of the records: 1  

Soudobé problémy a výzvy aplikace trestného činu teroristického útoku

 1. Main entry-name Mareš, Miroslav, 1974- (author)
  Title statementSoudobé problémy a výzvy aplikace trestného činu teroristického útoku
  AnnotationCílem článku je analyzovat § 311 tr. zákoníku "Teroristický útok" a jeho vazbu na další skutkové podstaty v tr. zákoníku, dále pak popsat první případ odsouzení pachatele v ČR za tento čin, na příkladu částečně neúspěšné obžaloby demonstrovat možnosti dokazování trestné činnosti související s terorismem a nastínit možné budoucí oblasti aplikace § 311 (a to i ve vazbě na vývoj násilného extremismu a jeho trestní postih, včetně problematiky tzv. zahraničních bojovníků). Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 13, (2015), č. 2, s. 16-23
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3038/07
  Terorismus
  Trestné činy proti České republice
  Trestný čin teroristického útoku
  Důkazní prostředky
  Dokazování
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.