Number of the records: 1  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2514/2012

 1. Title statementRozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2514/2012
  AnnotationPrávní věty: Vyrozumění o přerušení řízení ve smyslu § 263 odst. 4, věty první části věty před středníkem, insolvenčního zákona plní zásadní informační funkci pro všechny účastníky řízení. Proto zákon požaduje, aby soud vyrozuměl o přerušení řízení (a současně - ve smyslu § 263 odst. 4, věty první, části věty za středníkem, insolvenčního zákona - o podmínkách, za nichž lze v /přerušeném/ řízení pokračovat) co nejdříve (jakmile se o tom dozví) všechny účastníky řízení. Jde o rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení a které soud činí formou usnesení (srov. § 167 odst. 1 a § 202 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.). V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 14. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 273/06; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2000, sp. zn. IV. ÚS 275/98.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 67, (2015), č. 1, s. 59-70
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 273/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 275/98
  Přerušení řízení
  Insolvenční řízení
  Účastníci řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.