Number of the records: 1  

Změna okolností - algoritmus pro soudce

 1. Main entry-name Lavrushin, Konstantin V. (author)
  Title statementZměna okolností - algoritmus pro soudce
  AnnotationTématem článku je pravidlo "rebus sic stantibus". Autor nabízí pohled na tuto problematiku z pohledu soudce, který bude rozhodovat spor o tom, zda závazek byl ovlivněn změnou okolností, a proto má být změněn, resp. ukončen. Jeho záměrem je vytvořit příslušný algoritmus pro tohoto soudce, tj. nalézt mechanismus rozhodovací praxe, která se bude v následujících desetiletích teprve formovat. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 2631/08; nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. I. ÚS 523/07.
  In Rekodifikace & praxe. - Roč. 3, (2015), č. 4, s. 8-16
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2631/08
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 523/07
  Podstatná změna okolností
  Smluvní závazky
  Smluvní podmínky
  Rozhodovací činnost soudu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.