Number of the records: 1  

Důsledky nálezu ÚS pro popření pohledávky jiných věřitelů v insolvenčním řízení

 1. Main entry-name Vojtek, Petr, 1967- (commentator)
  Title statementDůsledky nálezu ÚS pro popření pohledávky jiných věřitelů v insolvenčním řízení : usnesení NS z 27. 9. 2013, sen. zn. 29 ICdo 33/2012 (SJ 134/2014)
  AnnotationV době před vydáním nálezu pléna ÚS z 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10 (241/2010 Sb.), mohli věřitelé v insolvenčním řízení účinně popřít pohledávky jiných (rovněž přihlášených věřitelů) jen při přezkumném jednání. Věřitelům, kteří tak neučinili, označený nález ÚS nezaložil možnost dodatečného popření pohledávek, které již byly řádně přezkoumány. Komentář: Rozhodnutí odkazuje na usnesení ÚS z 26. 9. 2013, sp. zn. III. ÚS 2384/10. Ústavní stížnost proti usnesení NS je vedena pod sp. zn. II. ÚS 3714/2013. [celý text]
  In Soudní rozhledy. - Roč. 21, (2015), č. 3, s. 107
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/10
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2384/10
  Pohledávka věřitele
  Zajištění pohledávek
  Popření pohledávky
  Insolvenční řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.