Number of the records: 1  

Televizory v restauracích a povinnost uzavřít licenční smlouvu s kolektivním správcem

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (commentator)
  Title statementTelevizory v restauracích a povinnost uzavřít licenční smlouvu s kolektivním správcem : nález ÚS z 13. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 2186/14
  AnnotationZ pouhé existence provozuschopného televizoru v restauraci ještě nelze bez dalšího dovozovat, že musí dojít k uzavření smlouvy s kolektivním správcem, resp. že dochází k bezdůvodnému obohacování. Proto domáhá-li se kolektivní správce autorských práv v řízení před soudem vydání bezdůvodného obohacení, musí být prokázáno, že zařízení umožňující televizní přenos je provozuschopné a že jeho prostřednictvím skutečně může docházet k zásahům do autorských práv, která je oprávněn spravovat. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 2186/14; nález Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2014, sp. zn. II. ÚS 3076/13.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 21, (2015), č. 3, s. 85-87
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2186/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3076/13
  Provozování rozhlasového a televizního vysílání
  Autorské právo
  Restaurace
  Licenční smlouvy
  Kolektivní správa autorských práv
  Vydání bezdůvodného obohacení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.