Number of the records: 1  

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1168/2013

 1. Title statementRozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1168/2013 : datum rozhodnutí: 12. 11. 2014
  AnnotationSouvisející judikatura: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06.
  In Jurisprudence. - Roč. 24, (2015), č. 1, s. 47-48
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  Vlastnictví nemovitostí
  Vlastnické právo
  Katastr nemovitostí
  Zápis vlastnických práv
  Dobrá víra
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.