Number of the records: 1  

(Ne)jasné pojetí doménových jmen a jejich režimu v novém občanském zákoníku

 1. Main entry-name MacGregor Pelikánová, Radka, 1972- (author)
  Title statement(Ne)jasné pojetí doménových jmen a jejich režimu v novém občanském zákoníku
  AnnotationTématem článku jsou doménová jména v pojetí nového občanského zákoníku. Autorka si všímá podstaty doménového jména, posunu v jurisprudenčním pojetí doménových jmen v období kolem přijetí občanského zákoníku a jeho vstupu v platnost, pojetí doménového jména jako věci v právním smyslu dle dikce občanského zákoníku, absolutních majetkových práv k doménovému jménu, věcných majetkových práv a držby a vlastnictví doménových jmen a následně doménových jmen a jejich režimu v globálním kontextu. V textu jsou odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2015, sp. zn. III. ÚS 2912/12; nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2001, sp. zn. II. ÚS 544/2000; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97.
  In Rekodifikace & praxe. - Roč. 3, (2015), č. 1, s. 5-13
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2912/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 544/2000
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 249/97
  Občanský zákoník 2014
  Doménová jména
  Internetové domény
  Vlastnictví
  Držba
  Relativní majetková práva
  Absolutní majetková práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1