Number of the records: 1  

K návrhu (a o návrhu) pripravovaného Civilného sporového poriadku

 1. Main entry-name Toth-Vaňo, Peter, (author)
  Title statementK návrhu (a o návrhu) pripravovaného Civilného sporového poriadku
  AnnotationCivilný sporový poriadok je jeden ze tří předpisů, které mají na Slovensku nahradit platný Občiansky súdny poriadok. Autor se věnuje problematice právní jistoty a precedentní závaznosti soudních rozhodnutí (zde odkaz na nález Ústavního soudu ČR sp.zn. IV. ÚS 200/96 ze dne 21.11.1996), otázce přípustnosti dovolání, možnosti změny subjektů během dovolacího řízení, možnosti strany domáhat se nápravy rozhodnutí soudu první instance o přerušení řízení a ochraně odpůrce při nařízení neodkladného (předběžného) opatření odvolacím soudem.
  In Justičná revue. - Roč. 66, (2014), č. 10, s. 1261-1284
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 200/96
  Občanský soudní řád
  Civilní sporné řízení
  Právní jistota
  Precedenty
  Přípustnost dovolání
  Řízení u dovolacího soudu
  Přerušení řízení
  Předběžné opatření
  Odpůrčí právo
  Slovensko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.