Number of the records: 1  

Poznámky spornosti

 1. Main entry-name Vrzalová, Lenka, (author)
  Title statementPoznámky spornosti : k praktickým problémům spojeným s aplikací nové právní úpravy
  AnnotationNová právní úprava poznámek spornosti zápisu přináší řadu výkladových problémů z pohledu občanskoprávního i katastrálního. Článek se věnuje vztahu mezi občanskoprávní a katastrální úpravou, zaměřuje se na problematiku zápisu poznámek spornosti z pohledu katastrálních předpisů, upozorňuje na problémy, se kterými se katastrální úřady ve své praxi setkávají a pokouší se hledat jejich řešení. V souvislosti s problematikou přerušení vkladového řízení citace z usnesení Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 936/11 a dále odkazy na usnesení sp.zn. III. ÚS 1012/11, II. ÚS 1013/11 a III. ÚS 1014/11.
  In Rekodifikace & praxe. - Roč.2, (2014), č. 10, s. 10-16
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1012/11
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1013/11
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1014/11
  Poznámka spornosti zápisu
  Katastrální zákon
  Zápis do katastru nemovitostí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1