Number of the records: 1  

Cui liberi – otázka svěřování dětí do péče v judikatuře ÚS a ESLP

 1. Main entry-name Papoušková, Tereza, (author)
  Title statementCui liberi – otázka svěřování dětí do péče v judikatuře ÚS a ESLP
  AnnotationSoudy musí rozhodovat v nejlepším zájmu dítěte. Otázkou však je, co lze za nejlepší zájem dítěte považovat, respektive jaká kritéria by z tohoto hlediska při rozhodování, komu bude dítě svěřeno do péče, měly soudy zohlednit. Ačkoliv český zákonodárce či akademik určitá vodítka poskytli, přece jen soudy nejlepšímu zájmu dítěte možná tak úplně nerozumí. V roce 2012 totiž právní moci nabylo 32 440 rozhodnutí, jimiž při prvním rozhodování o výchově dítěte české soudy svěřily dítě do péče matkám, které tak byly upřednostněny ve více než 84 % všech případů. Za situace, kdy prvenství matek ze zákona či Úmluvy o právech dítěte nijak přímo nevyplývá a kdy princip nejlepšího zájmu dítěte zavedený čl. 3 podle autora úmluvy zpravidla vyžaduje svěření dítěte do společné péče obou rodičů, je na místě se ptát: činí české soudy při rozhodování, komu bude nezletilé dítě svěřeno do péče, zájem dítěte skutečně předním hlediskem? Dokáží zájem dítěte správně poměřit se základními právy a svobodami jeho rodičů? Co na to Ústavní soud? A jakou inspiraci lze nalézt v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva? Článek se na tyto otázky pokouší odpovědět, přičemž se zaměřuje na procesní i meritorní stránku rozhodování, komu dítě svěřit do péče, a vymezuje, za jakých okolností má být dítě svěřeno do péče střídavé. Odkazované nálezy Ústavního soudu: sp.zn. II. ÚS 1835/12 ze dne 5.9.2012; sp.zn. IV. ÚS 582/01 ze dne 22.4.2002; sp.zn. I. ÚS 91/03 ze dne 7.12.2004; sp.zn. III. ÚS 1206/09 ze dne 23.2.2010; sp.zn. I. ÚS 266/10 ze dne 18.8.2010; sp.zn. I. ÚS 704/06 ze dne 29.8.2007; sp.zn. III. ÚS 3007/09 ze dne 26.8.2010; sp.zn. I. ÚS 2661/10 ze dne 2.11.2010; sp.zn. I. ÚS 1506/13 ze dne 30.5.2014; sp.zn. I. ÚS 2482/13 ze dne 26.5.2014; sp.zn. II. ÚS 4160/12 ze dne 23.4.2013; sp.zn. II. ÚS 3765/11 ze dne 13.3.2012; sp.zn. II. ÚS 568/06 ze dne 20.2.2007; sp.zn. I. ÚS 48/04 ze dne 27.1.2005; sp.zn. II. ÚS 868/12 ze dne 12.4.2012 a sp.zn. II. ÚS 554/04 ze dne 11.5.2005.
  In Jurisprudence. - Roč. 23, (2014), č.4, s. 31-38
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1835/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 582/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 91/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1206/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 266/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 704/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3007/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2661/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1506/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2482/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4160/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3765/11
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 568/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 48/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 868/12
  Nález ústavního soudu II. ÚS 554/04
  Svěření dítěte do péče
  Nejlepší zájem dítěte
  Péče o dítě
  Střídavá péče
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.