Number of the records: 1  

Promlčení práva odstoupit od smlouvy

 1. Title statementPromlčení práva odstoupit od smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.července 2013, sp.zn. 32 Cdo 2640/2011
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález ze dne 21.února 2012, sp.zn. Pl. ÚS 29/11; nález ze dne 14.dubna 2005, sp.zn. I. ÚS 625/03; nález ze dne 19.září 1996, sp.zn. III. ÚS 104/96 a usnesení ze dne 4.července 2002, sp.zn. III. ÚS 21/02.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 18, (2014), č. 8, s. 643-652
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 104/96
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 21/02
  Promlčení
  Odstoupení od smlouvy
  Privatizace
  Promlčení
  Výklad projevu vůle
  Zdravotnictví
  Vyklizení nemovitosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.