Number of the records: 1  

Řízení před soudem: žaloba na ochranu před nezákonným zásahem; určení žalovaného; subjektivní lhůta

 1. Title statementŘízení před soudem: žaloba na ochranu před nezákonným zásahem; určení žalovaného; subjektivní lhůta : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.2.2014, č.j. 9 Aps 15/2013-59
  NotePublikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 3033
  AnnotationPrejudikatura: nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 783/06.
  In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. - Roč.12, (2014), č. 6, s. 533-539
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 783/06
  Řízení před soudem
  Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem
  Určení žalovaného
  Subjektivní lhůta
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.