Number of the records: 1  

Difamace dlužníka údaji na i v poštovní zásilce

 1. Main entry-name Balák, František, 1949- (commentator)
  Title statementDifamace dlužníka údaji na i v poštovní zásilce : usnesení NS z 26.3.2014, sp.zn. 30 Cdo 262/2014
  AnnotationRozhodnutí odvolacího soudu, s ohledem na okolnosti dané věci seznané na základě učiněných konkrétních skutkových zjištění, ve vztahu k nim, i k další četné judikatuře dovolacího soudu plně obstojí - zmínit lze např. nálezy ÚS z 8.2.2000, sp.zn. I. ÚS 156/99 a z 10.7.1997, sp.zn. III. ÚS 359/96. Nelze proto dovodit, že by byly naplněny předpoklady přípustnosti dovolání v této věci tak, jak je má na mysli § 237 OSŘ.
  In Soudní rozhledy. - Roč.20, (2014), č. 6, s. 215-216
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/99
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 359/96
  Urážka na cti
  Dlužníci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1