Number of the records: 1  

Slyšení dítěte v rámci rodinné mediace

 1. Main entry-name Kováčová, Anna, (author)
  Title statementSlyšení dítěte v rámci rodinné mediace
  Another responsib. Spáčil, Ondřej, (author)
  AnnotationPrávo dítěte být slyšeno v rámci řízení (soudního a správního), které se jej dotýká, je všeobecně respektováno a nevznikají zde žádné pochybnosti. Situace je však odlišná v případě mediace, kdy dítě sice není stranou sporu, ale mediační dohoda se jej rovněž bezprostředně dotýká. Zde nepanuje jasná shoda na tom, zda má být dítě slyšeno. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález z 19.2.2014, sp.zn. I. ÚS 3304/13, nález z 2.4.2009, sp.zn. II. ÚS 1945/08, usnesení ÚS z 1.11.2007, sp.zn. II. ÚS 1818/07, usnesení ÚS z 10.5.2006, sp.zn. IV. ÚS 288/04 a nález ÚS z 26.8.2010, sp.zn. III. ÚS 3007/09.
  In Právní rozhledy. - Roč. 22, 2014, č. 10, s. 353-358
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3304/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1945/08
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1818/07
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 288/04
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3007/09
  Mediace
  Práva dítěte
  Právo být slyšen
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.