Number of the records: 1  

Je možné spáchat trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby při dispozici s majetkem územní samosprávy?

 1. Main entry-name Richter, Martin, (author)
  Title statementJe možné spáchat trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby při dispozici s majetkem územní samosprávy?
  AnnotationÚstavní konformita zvýšené ochranu majetku územní samosprávy oproti soukromému majetku byla potvrzena nálezem Ústavního soudu IV. ÚS 576/2000. V něm Ústavní soud řešil otázku, zda obstojí, aby na územní samosprávné společenství občanů, kterým je obec v první řadě, bylo nahlíženo stejně jako na obchodní či jinou společnost. Otázku vyřešil ve prospěch ochrany majetku územní samosprávy a navíc konstatoval, že „nerozlišující náhled je nejen nesprávný, ale i neústavní“. Zvláštní zájem státu a společnosti na řádném hospodaření pak Ústavní soud vyjádřil v nálezu IV. ÚS 1167/11 - autor judikát označuje nesprávně jako usnesení). Závěr, že jednání spojené s rozhodováním o majetkoprávních dispozicích územní samosprávy lze posoudit jako trestný čin podle § 329 TrZ (případně dříve podle § 158 tr. zák.), lze vyčíst z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu dlouhodobě - srov. též nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 294/95.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 13, (2014), č. 5, s. 113-116
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 576/2000
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1167/11
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 294/95
  Zneužití pravomoci úřední osoby
  Zkušební doba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.