Number of the records: 1  

Podmínky vzniku členství v družstvu

 1. Title statementPodmínky vzniku členství v družstvu : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 24.10.2013, sp.zn. 29 Cdo 1553/2012
  AnnotationOdvolací soud citoval závěry, které ohledně vymezení pojmu „dobré mravy“ učinil Ústavní soud v nálezu z 21.10.2008, sp.zn. IV. ÚS 1735/07 a odkázal na usnesení ÚS z 26.2.1998, sp.zn. II. ÚS 249/97 (judikát chybně označen jako nález).
  In Právní rozhledy. - Roč.22, (2014), č.9, s. 337-338
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1735/07
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 249/97
  Družstva
  Členství v družstvu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.