Number of the records: 1  

Řízení před soudem: žalobní legitimace. Cenné papíry: výkup účastnických cenných papírů

 1. Title statementŘízení před soudem: žalobní legitimace. Cenné papíry: výkup účastnických cenných papírů : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2013, čj. 5 Afs 50/2012-39
  NotePublikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod. č. 2997
  AnnotationZnění právní úpravy vytěsnění minoritních akcionářů, účinné od 1.4.2006 do 31.3.2008, posuzoval Ústavní soud v plenárním nálezu ze dne 27.3.2008, sp.zn. Pl. ÚS 56/05. V plenárním stanovisku ze dne 23.4. 2013, sp.zn. Pl. ÚS-st. 36/13 (jímž se Ústavní soud odchýlil od svých závěrů přijatých mimo jiné v nálezu ze dne 21.3.2011, sp.zn. I. ÚS 1768/09, který přiložil stěžovatel k žalobě) a v navazujících senátních rozhodnutích (např. nález ze dne 23.5.2013, sp.zn. III. ÚS 3489/12) dospěl k závěru, že obligatorní dohled žalované k zabezpečení požadavku nestranného odborného stanovení přiměřeného protiplnění nepředstavuje nezbytnou podmínku ústavnosti výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.
  In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. - Roč.12, (2014), č.4, s. 338-344
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 56/05
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 36/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1768/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3489/12
  Řízení před soudem
  Žalobní legitimace
  Cenné papíry
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.