Number of the records: 1  

Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009–2011

 1. Main entry-name Havelka, Libor, (author)
  Title statementAplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009–2011 : spotřebitelské právo v rozhodovací praxi českých soudů. (2. část)
  Another responsib. Kondelová, Alžběta, (author)
  Pavel, Aleš, (author)
  Šipulová, Katarína, (author)
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález z 1.11.2011, sp.zn. II. ÚS 2164/10; nález z 8.3.2011, sp.zn. I. ÚS 3227/07; nález z 26.1.2012, sp.zn. I. ÚS 199/11; usnesení z 10.11.2006, sp.zn. IV. ÚS 530/06; nález z 27.9.2012, sp.zn. III. ÚS 1624/12 a nález z 3.4.2012, sp.zn. IV. ÚS 2735/11.
  In Právní rozhledy. - Roč.22, (2014), č.8, s. 295-304
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2164/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 199/11
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 530/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1624/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2735/11
  Právo Evropské unie
  Aplikace práva EU
  Civilní soudnictví
  Česko
  Spotřebitelské právo
  Ochrana spotřebitele
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1