Number of the records: 1  

Jak legislativa zdravotního pojištění krizi řeší i ke krizi přispívá

 1. Title statementJak legislativa zdravotního pojištění krizi řeší i ke krizi přispívá
  AnnotationSystém veřejného zdravotního pojištění musí v letošním roce z věcného pohledu čelit výpadkům příjmů z důvodu nálezu Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 36/11, kterým došlo ke zrušení regulačního poplatku za hospitalizaci ve výši 100 Kč, jehož celkový dopad na poskytovatele lůžkových zdravotních služeb odhadlo MZ na 2,1 mld. Kč ročně. Tyto prostředky přitom nelze najít ani u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří byli v minulých letech konfrontováni se zastropováním platby za státní pojištěnce zvýšením DPH, nekompenzováním nárůstu platů zdravotnického personálu apod., ale dle MZ ani v rezervách zdravotních pojišťoven (mj. proto, že tento krok vyžaduje schválení zákona a delší čas, kterého se poskytovatelům nedostává).
  In Právní rozhledy. - Roč.22, (2014), č.8, s. I
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/11
  Zdravotní pojištění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1