Number of the records: 1  

Jiný pohled na předžalobní výzvu a náklady s ní spojené

 1. Main entry-name Tichý, Jan, (author)
  Title statementJiný pohled na předžalobní výzvu a náklady s ní spojené
  AnnotationInstitut tzv. předžalobní výzvy (§ 142a OSŘ) byl do právního řádu ČR zaveden s účinností od 1.1.2013 zákonem č. 396/2012 Sb. a je jedním z výsledků judikatorního, resp. jej následujícího legislativního dění, jež nasta­lo v reakci na nepřiměřené praktiky provázející hromadné vymáhání drobných pohledávek. Autor se domnívá, že jde o institut dosti přeceňovaný, a to jak co do efektivity, tak dopadu na rozhodování soudů o náhra­dě nákladů řízení. Odkazuje na nálezy Ústavního soudu: sp.zn. I. ÚS 3923/11, I. ÚS 988/12, sp.zn. Pl. ÚS 25/12 a sp.zn. IV. ÚS 3678/12.
  In Právní rozhledy. - Roč.22, (2014), č.8, s. 283-288
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3923/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 988/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 25/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3678/12
  Předžalobní výzva
  Bagatelní věci
  Náhrada nákladů řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1