Number of the records: 1  

Vplyv nového občianskeho zákonníka na rozhodovanie o náhrade nemajetkovej ujmy v civilnom a v trestnom konaní

 1. Main entry-name Klesniaková, Jana, (author)
  Title statementVplyv nového občianskeho zákonníka na rozhodovanie o náhrade nemajetkovej ujmy v civilnom a v trestnom konaní
  AnnotationUplatňování nároku na náhradu nemajetkové újmy v trestním (adhezním) řízení je oprávněním poškozených od 1.7.2011. Civilní soudy mají rozpracovanou bohatou a víceméně ustálenou judikaturu v otázce přiměřeného zadostiučinění. Autorka hledá odpověď na otázku, v jakém rozsahu ovlivní změny v civilněprávní oblasti, které přinesl NOZ, možnosti poškozených uplatnit nároky týkající se nemajetkové újmy v civilním a v trestním řízení a jak ovlivní možnosti soudů rozhodovat o nich. Odkazy na nálezy Ústavního soudu: sp.zn. Pl. ÚS 16/04 ze dne 4.5.2005, sp.zn. IV. ÚS 315/01 ze dne 20.5.02 a sp.zn III. ÚS 3221/11 z 12.12.2013.
  In Právní rozhledy. - Roč.22, (2014), č.8, s. 278-283
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/04
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 315/01
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3221/11
  Náhrada nemajetkové újmy
  Občanský zákoník 2014
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1