Number of the records: 1  

Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov v podmienkach SR

 1. Main entry-name Lazíková, Jarmila, (author)
  Title statementUznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov v podmienkach SR
  Another responsib. Števček, Marek, 1976- (author)
  AnnotationAutoři se věnují aplikačním problémům ustanovení zákona o rozhodčím řízení, exekučního řádu a Newyorské úmluvy ve věci uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů v podmínkách Slovenské republiky. V souvislosti s respektováním mezinárodních a unijních závazků poukazují na možnosti procesního postupu exekučních soudů při rozhodovaní o odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu. Citace z nálezu Ústavního soudu ČR sp.zn. IV. ÚS 1241/12 ze dne 13.3.2013.
  In Justičná revue. - Roč. 66, (2014), č.3, s. 327-335
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1241/12
  Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
  Rozhodčí řízení
  Rozhodčí nálezy
  Slovenské právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.