Number of the records: 1  

Sdílí příslušenství osud věci hlavní?

 1. Main entry-name Horák, Ondřej, 1978- (author)
  Title statementSdílí příslušenství osud věci hlavní? : ke změnám v souvislosti s novým občanským zákoníkem
  AnnotationCo je příslušenstvím? Jaký je jeho význam? Jak chápat zásadu accessorium sequitur principale? Jaké změny přináší nový občanský zákoník? Řešené otázky mají velký dosah nejen v soukromém, ale také veřejném (finančním) právu. Soudobý výklad zákonných ustanovení o součásti a příslušenství věci je v některých případech velmi problematický (zejména u správců daně). Zatímco judikatura Nejvyššího soudu působí jako celek přesvědčivě, jako kontroverzní naopak lze vnímat část judikatury Nejvyššího správního soudu, která v principu považovala za součást věci vše, co by svým oddělením způsobilo „snížení hodnoty“ věci. Na rozsudek NSS z 13.12.2004, sp.zn. 5 Afs 130/2004-62 (V. Novotný et al.) se opakovaně odvolávají správci daně, Ministerstvo financí i soudy. Dlužno dodat, že dokonce i Ústavní soud odmítl ústavní stížnost proti tomuto rozhodnutí svým usnesením z 19.7.2007, sp.zn. II. ÚS 144/05 (nešlo však o to, že by „uvedený výklad označil za odpovídající znění zákona“, ale že „neshledal v jejich argumentaci žádný protiústavní exces“).
  In Právní rozhledy. - Roč.22, (2014), č.6, s. 191-194
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 144/05
  Občanský zákoník 2014
  Příslušenství věci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.