Number of the records: 1  

Nabývání od neoprávněného

 1. Main entry-name Spáčil, Ondřej, (author)
  Title statementNabývání od neoprávněného
  NoteAutor poskytuje shrnutí problematiky institutu nabývání od neoprávněného (nevlastníka), a to s uvedením základních teoretických závěrů a historických souvislostí. Článek definuje tento tradiční institut soukromého práva jako střet zásady „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“ s principem právní jistoty a ochrany dobré víry. Rozebírá pojetí tohoto institutu v platném civilním právu a bohaté judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího soudu. Závěrečná kapitola je věnována úpravě nabytí od neoprávněného v novém občanském zákoníku, který nově do českého práva zavádí generální klauzuli a specifikuje privilegované způsoby nabytí od neoprávněného. Citace z nálezů Ústavního soudu: ze dne 11.5.2011, sp.zn. II. ÚS 165/11; ze dne 13.6.2006, sp.zn. Pl. ÚS 75/04 a ze dne 16.10.2007, sp.zn. Pl. ÚS 78/06.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2014, č. 3, s. 38-41
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 75/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  Nabývání vlastnictví
  Nabytí od nevlastníka
  Občanský zákoník 2014
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.