Number of the records: 1  

Kolizní úprava svěřenství

 1. Main entry-name Poláček, Bohumil, 1967- (author)
  Title statementKolizní úprava svěřenství
  AnnotationSvěřenství je dva tisíce let starý právní institut, který se v našem právním řádu obnovuje po padesáti, resp. devadesáti letech. Občanským zákoníkem z roku 1964 došlo k úplnému vyřazení úpravy fideikomisární substituce z našeho právního řádu. Otázkou zůstává, do jaké míry a v jakém rozsahu byl v našich podmínkách tento římský institut používán i bez právního ukotvení. Ústavní soud v nálezu ze dne 20.listopadu 1997 sp.zn. IV. ÚS 205/97 konstatoval, že na fideikomisární substituty dle § 608 obecného občanského zákoníku z roku 1811 je nutno pohlížet jako na osoby, jejichž věc přešla do vlastnictví státu. Dále uvádí, že kdyby měl zákonodárce v době, kdy koncipoval zákon o mimosoudních rehabilitacích, větší znalost hmotného práva včetně institutu fideikomisární substituce, pak by se to projevilo i v samotném zákoně vhodnější formulací okruhu oprávněných osob.
  In Ad Notam. - Roč.19, 2013, č. 5, s. 11-16
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 205/97
  Svěřenství
  Svěřenské fondy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1