Number of the records: 1  

Porušení povinnosti při správě cizího majetku zastupitelem

 1. Main entry-name Richter, Martin, (author)
  Title statementPorušení povinnosti při správě cizího majetku zastupitelem
  AnnotationI při značně obecném rozhodování o hospodaření s majetkem územního samosprávného celku musí zastupitel vždy hledat přípustný poměr mezi zájmy samosprávného celku a ostatními zákonem uloženými povinnostmi. Při stanovování tohoto poměru však zastupitel požívá širokou diskreci, neboť preference a vzájemný vztah jednotlivých úkolů a potřeb územního samosprávného celku, jakož i míry jejich financování, jsou především předmětem politické soutěže. Mantinely diskrece u záměrové části rozhodování jsou pak dány jen vyloženými excesy, kdy by rozhodnutí ohrožovalo plnění úkolů územního samosprávného celku anebo by mělo na první pohled pochybný charakter hospodaření (k tomu např. nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 1167/11).
  In Právní rádce. - Roč.21, (2013), č. 10, s. 58-61
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1167/11
  Zastupitelé
  Správa cizího majetku
  Trestné činy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.