Number of the records: 1  

Sankční náhrada škody

 1. Main entry-name Janeček, Václav, (author)
  Title statementSankční náhrada škody
  AnnotationČeské soudy se pravidelně potýkají s otázkou, kdy, v jaké výši a na základě jakých faktorů je třeba poškozenému třeba přiznat tzv. přiměřené zadostiučinění. Náhrada školy může naplňovat i jiné legitimní cíle, např. preventivní či sankční, které jsou doktrinálně spojovány se specifickým institutem angloamerického práva, tzv. sankční náhradou škody. Autor se snaží představit sankční náhradu škody v kontextu anglického a českého práva. Opakovaně odkazuje na nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1586/09 ze dne 6.3.2012 "Porušení práva na ochranu lidské důstojnosti a na respekt k soukromému životu přiznáním nedostatečné výše náhrady nemajetkové újmy v penězích".
  In Právník. - Roč. 152, (2013), č.10, s. 989-1012
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1586/09
  Náhrada škody
  Přiměřené zadostiučinění
  Sankční náhrada škody
  Soukromoprávní odpovědnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.